Đã Hủy

Call pricing system

Description:

To calculate call cost according to differnt teriffs during different days

Details:

Kĩ năng: Lập trình C, Quản lí dự án

Xem nhiều hơn: call, calculate different, According , call management, cost management, pricing system, according description, project management description, call management system, naumanpk, system call, ovaisrafiq, call system, calculate days

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) pasni, Pakistan

ID dự án: #29772