Đã Hủy

Project for Gafwork

like we talked mario,thanks.

Kỹ năng: .NET, Lập trình C, Delphi, Python, Không dây

Xem thêm: python project 6, talked, gafwork

Về Bên Thuê:
( 20 nhận xét ) Craiova, Romania

Mã Dự Án: #40256

1 freelancer đang chào giá trung bình $35 cho công việc này

gafwork

ok, let's start .

$35 USD trong 0 ngày
(1 Đánh Giá)
1.0