Đang Thực Hiện

Music converter needed

I want a software that can convert MP3, WAV, OGG Vorbis,

MM3 and WMA to MP3, WAV, AMR, ADPCM, SMAF

Make urgent


Thanks

Kĩ năng: Dịch vụ audio, Lập trình C, Viết quảng cáo, Visual Basic, Không dây

Xem nhiều hơn: project music convert, music software , mp3 to music, wav adpcm, wav amr, adpcm wav, ogg vorbis, amr convert, amr wav, ogg mp3, amr converter, wav converter, convert wav visual basic, wma mp3, software needed software, mp3 convert wav, wma mp3 converter, mp3 music, mp3 convert ogg, ogg convert, convert ogg, wav mp3 convert, mp3 ogg, convert mp3 ogg, wav mp3 converter

Về Bên Thuê:
( 48 nhận xét ) Dubai, United States

ID dự án: #21398