Đã Hủy

windows embedded and CE specialist

looking for some one hou can help us out with making the compleet build in windows CE and XPe for a set top box

Kỹ năng: .NET, Lập trình C, Kĩ thuật, Visual Basic, Màn hình Windows

Xem thêm: windows embedded specialist, xpe, windows embedded, windows ce, windows c, set top box, help windows, ce, visual basic specialist, visual basic help, embedded windows, windows set top box, set top, visual basic windows, agnroos, windows xpe, windows xpe adobe air, creating windows xpe image, windows xpe image file, embedded visual basic, embedded windows usb wlan

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) wijk bij duurstede, Romania

Mã Dự Án: #54434

1 freelancer đang chào giá trung bình $125 cho công việc này

patrickfromchina

please send me more detail to patrick at go2shirt dot com. need more info.

$125 USD trong 5 ngày
(3 Đánh Giá)
3.4