Đã Hủy

Visual Studio Team System GURU needed

Primary Skill: IT Training

Additional Skills: SQL Server, Visual C# .NET, .NET Server

Additional Skills: Visual Studio Team System. Architect Developer Project Manager and Test

Location Requirements

Must Work on Premises? No

Files / Description / Questions

Uploaded File(s): No files uploaded

Description: The TEAM SYSTEM part of VS2005.

Need someone to:

1 Help install & Troubleshoot (including foundation server, sql server iis etc.)

2 Setup our project using Team System

3 Train Online one architect, One PM and one developer in how they work together.

and

4 Provide ongoing support. During and after. After will be paid separetly.

You must have gone through a full project cycle with Team System.

Kĩ năng: .NET, Lập trình C, Quản lí dự án, Màn hình Windows, XML

Xem nhiều hơn: xml guru, work guru, to studio, to guru, the guru online, the guru, test guru, team one, team guru, system server, system one, system developer, system architect, studio be, sql developer online, setup-guru, setup guru, server guru, pm project manager, paid training, online work developer net, online sql developer, online skill test, online guru, need net developer description

Về Bên Thuê:
( 17 nhận xét ) Hampstead Heath, United Kingdom

ID dự án: #43668

1 freelancer đang chào giá trung bình $300 cho công việc này

guban

Pls view [login to view URL]

$300 USD trong 4 ngày
(0 Nhận xét)
0.0