Đã Đóng

Calculator

A simple 5 Function Calculator using only C language.

Kĩ năng: Lập trình C

Xem nhiều hơn: calculator c++, c++ calculator, calculator simple, calculator function, function calculator, simple calculator

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Delhi, India

ID dự án: #31587

4 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

GuruDeveloper

Will do it very fast and very cheap - need a good review. $50 / few hours.

$100 USD trong 0 ngày
(6 Nhận xét)
4.9
Nortus

Very easy task. Do you mean standard C or C++?

$100 USD trong 2 ngày
(8 Nhận xét)
4.8
radhikafofalia

Please see PMB for details. Thanks

$100 USD trong 3 ngày
(1 Nhận xét)
1.8
Kaabi

Glad to work with you

$100 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0