Đã Đóng

Calculator

A simple 5 Function Calculator using only C language.

Kỹ năng: Lập trình C

Xem thêm: calculator c++, c++ calculator, calculator simple, calculator function, function calculator, simple calculator

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Delhi, India

Mã Dự Án: #31587

4 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

GuruDeveloper

Will do it very fast and very cheap - need a good review. $50 / few hours.

$100 USD trong 0 ngày
(6 Đánh Giá)
4.9
Nortus

Very easy task. Do you mean standard C or C++?

$100 USD trong 2 ngày
(8 Đánh Giá)
4.8
radhikafofalia

Please see PMB for details. Thanks

$100 USD trong 3 ngày
(1 Đánh Giá)
1.8
Kaabi

Glad to work with you

$100 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0