Đang Thực Hiện

For tfs only

As discussed. Thanks!

Kỹ năng: Lập trình C

Xem thêm: tfs, gudoc, discussed

Về Bên Thuê:
( 20 nhận xét ) Dnepropetrovsk, Russian Federation

Mã Dự Án: #53029

Đã trao cho:

tfs

Hi there Waiting for your specification and selection! Best regards Sergey

$60 USD trong 2 ngày
(29 Đánh Giá)
6.2