Đã Đóng

Mac

5 freelancer đang chào giá trung bình ₹1373 cho công việc này

₹1300 INR trong 1 ngày
(18 Nhận xét)
5.5
₹2666 INR trong 1 ngày
(11 Nhận xét)
4.8
₹950 INR trong 1 ngày
(15 Nhận xét)
3.8
mkamal3

I can develop projects in c++. So i will do it for you if u can further give me details about it. Relevant Skills and Experience C++ Proposed Milestones ₹1000 INR - I'll deliver in 1 day

₹1000 INR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
₹950 INR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0