Đã Đóng

neighbouring cells sniffer

I want an android based app which could search and display atleast 9 neighboring cell IDs with MCC, MNC, LAC and Cell ID.

Kỹ năng: Android, Lập trình C

Xem thêm: cell sniffer, sniffer android, lac, cells, sniffer cell, cell android, lac cell, android cell, neighbouring cell, mnc, lac mcc, android sniffer, mcc lac, cell mcc, cell lac mnc, cell lac

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) amritsar, India

Mã Dự Án: #1606367

2 freelancer đang chào giá trung bình ₹12500 cho công việc này

R26zfJB4Q

Pls check PMB.

₹12500 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
HqM9W7cC6

Pls check PMB.

₹12500 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0