Đang Thực Hiện

147046 Arabic application MFC / C++

Assistance with development of Arabic application in Visual C++ & MFC. Application has already been developed but we need help getting it to work correctly in the Arabic language. Bidder should be an Arabic speaking person with an Arabic installation of Windows. Bidder should have a working installation of Visual Studio.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Lập trình C

Xem nhiều hơn: visual programming c++, visual c++ programming, visual C++, visual c#, speaking arabic, mfc, mfc c++, language studio, c mfc, arabic speaking, arabic application, application installation, arabic development, visual studio programming language, visual studio language, arabic windows, mfc windows, windows arabic, programming work application, language application, help assistance application, application already developed, visual mfc, visual studio mfc, application arabic

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Aalborg, Denmark

ID dự án: #1893224