Đã hoàn thành

140819 better error handling

I have a program in C# that frequently has errors. The program is a program that compares information on a remote website. I need to have the program recover from the error automatically.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Lập trình C

Xem nhiều hơn: programming errors, programming error

Về Bên Thuê:
( 57 nhận xét ) Austin, United States

ID dự án: #1886994

Được trao cho:

wincent

im very familiar with c# and .net, i can do this job right now.

$50 USD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
3.0