Đang Thực Hiện

133940 Compile ffmpeg-php for Windows

Compile the latest ffmpeg-php for use on Windows platform. Resulting will be a php extension dll for windows php_ffmpeg.dll. Download source code from [url removed, login to view]

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Lập trình C

Xem thêm: ffmpeg windows php ffmpeg, ffmpeg php, programming on windows, programming latest, php programming platform, c programming on windows, compile php code, programming for windows, php programming download, php extension, compile, use ffmpeg, windows ffmpeg, windows ffmpeg php, windows extension, windows http, compile php, compile code, ffmpeg compile windows, compile ffmpeg windows, code ffmpeg, ffmpeg net source, use ffmpeg net, compile php dll, ffmpeg code

Về Bên Thuê:
( 13 nhận xét ) Edison, United States

Mã Dự Án: #1880111

Đã trao cho:

techkey

I can do that fast, my compiler is waiting:)

$20 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0