Đã hoàn thành

120590 C# Datagrid

Need somebody to help me with DoubleClick Event in datagrid. Just need it to go to next tab page.

VS2005 expert only please.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Lập trình C

Xem nhiều hơn: expert c programming, event programming, c programming expert, doubleclick, doubleclick expert, datagrid, tab expert, tab event, next tab

Về Bên Thuê:
( 19 nhận xét )

ID dự án: #1866754

Được trao cho:

$15 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0