Đã hoàn thành

121337 Display Record Count

Would like to diplay record count from query in a label that works off background task so it can refresh on its own and not hurt performance of form loads.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Lập trình C

Xem nhiều hơn: record label, hurt, query performance, label record

Về Bên Thuê:
( 19 nhận xét )

ID dự án: #1867503

Được trao cho:

OneStepSoft

Thanks

$20 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0