Đang Thực Hiện

141023 hiring b4uindia staff for 14

in description say sunday off and 12 working days

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Lập trình C

Xem thêm: b4uindia, staff description

Về Bên Thuê:
( 11 nhận xét ) paris, France

Mã Dự Án: #1887198

Đã trao cho:

anandmaheshwari

the work will be started from date 2-june-2007 to 15-june-2007 Indian timings. 2 days of sunday are off and will not work our guys on that days

$300 USD trong 14 ngày
(90 Đánh Giá)
5.9