Đã hoàn thành

6199 install software for a game

Installation .exe to instal our game. 1. checks for .NET 1.1 - if not installed then downloads and installs it 2. checks for directX 9 or newer - if not installed then downloads and installs it 3. checks for Managed DirectX - if not installed then downloads and installs it 4. downloads our software and unzip it.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Lập trình C

Xem nhiều hơn: software for c++ programming, directx programming, software for programming, game programming software, install software, net directx, software exe, directx game programming, anything software, software installs, directx net, software installed, software downloads, game downloads, exe software, game directx, net game, unzip, game programming directx, directx managed, managed directx, software game, game software

Về Bên Thuê:
( 21 nhận xét ) Israel

ID dự án: #1757069

Được trao cho:

mladen1978

Please check the pmb.

$50 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
2.0