Đã hoàn thành

1264 Project for Gbit Software

As discussed for latest project update.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Lập trình C

Xem nhiều hơn: programming latest, software update, latest project, project update, update software

Về Bên Thuê:
( 80 nhận xét )

ID dự án: #1752132

Được trao cho:

unitsol

As discussed.

$2000 USD trong 30 ngày
(28 Đánh Giá)
6.6