Đã hoàn thành

120122 Project for SL user Shahyar

Private project for SL user Shahyar as agreed.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Lập trình C

Xem thêm: sl

Về Bên Thuê:
( 54 nhận xét ) Pornic, France

Mã Dự Án: #1866292

Đã trao cho:

Shahyar

I let you know about the exact fee after I work more on the problem

$10 USD trong 10 ngày
(1 Đánh Giá)
4.0