Đang Thực Hiện

153246 ready made rental software

i want offline software to manage videos on our video store. ONLY BID IF YOU ALREADY HAVE THIS SOFTWARE.

Thank you

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Lập trình C

Xem nhiều hơn: rental software, videos video software, videos software, offline software, ready store software, software videos, anything software, programming videos, rental store, software ready, video rental software, video rental, ready software, software store, bid software programming, software programming bid

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

ID dự án: #1899429