Đang Thực Hiện

141318 C Sharp application...

I have a very simple project. I have a program in C#. I need a button removed. Should take you 5 minutes to do this. I will send you a link to the source. I will pay via PayPal today.

Thanks!

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Lập trình C

Xem nhiều hơn: C Sharp Programming, c c++ c# c# c sharp, c sharp, project sharp, paypal application, simple application programming, programming sharp, flcodework, simple sharp project, sharp project

Về Bên Thuê:
( 57 nhận xét ) Longwood, United States

ID dự án: #1887493

Được trao cho:

sixMedia

let me do it for you :-)

$5 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0