Đã hoàn thành

709 this is for you alta

You know already what I need done. 6 hrs is good thanks

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Lập trình C

Xem nhiều hơn: ALTA, programming hrs

Về Bên Thuê:
( 17 nhận xét )

ID dự án: #1751577

Được trao cho:

altabay

I can do this 4 u

$200 USD trong 0 ngày
(38 Đánh Giá)
5.3