Đang Thực Hiện

147478 Very Easy C # Project

Hello,

I have the source code for a product. I only need a button removed. That's it! :)

Please bid only if you know C# inside and out. I would like to wrap this up asap.

Thank you.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Lập trình C

Xem nhiều hơn: it project bid, easy c programming, easy c, c++ easy programming, c# project, c project, flcodework, project programming bid

Về Bên Thuê:
( 57 nhận xét ) Longwood, United States

ID dự án: #1893657