Đang Thực Hiện

2437 Win Acrobat plug-in to Mac

I need to port one simple Adobe Acrobat plug-in ([url removed, login to view] c++) for Windows to Mac Adobe Acrobat for Mac OS X 10.4.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Lập trình C

Xem nhiều hơn: programming for mac, os x programming, mac programming, mac os x programming, c programming mac, acrobat adobe, mac os x 10 6, win 10, port mac, mac, mac os x\, acrobat, plug adobe, acrobat net, port net mac, adobe plug, acrobat programming, programming adobe acrobat, windows mac, programming mac, adobe acrobat programming, win port, programming mac os , port net mac, simple mac

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét )

ID dự án: #1753306