Đã Đóng

Noir Online

Studio Noir is looking for a game programmer that has the ability to create custom modules for the UDK. More details after NDA is signed, please email for further details.

Kỹ năng: Lập trình C, Lập trình C#, Lập trình C++, Phần mềm cài sẵn, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: noir online, programming online game, online programming game, online game programming, game programming online, sharp programming online, online nda, udk, programmer online, game studio programming, programmer udk, looking udk programmer, online studio, create online game, custom game, game udk, udk game, looking online email, programming udk, udk programming, custom online, udk game programming, game programming udk, udk programmer, studio online

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Tempe, United States

Mã Dự Án: #1030293

5 freelancer đang chào giá trung bình $1500 cho công việc này

expertcoder007

Hello, @@@@@@ Please Check PMB for More Details @@@@@@ Thanks and Regards, Expertcoder007!!!

$2000 USD trong 20 ngày
(4 Đánh Giá)
5.2
DarthCoder1

Please see PM for details.

$2000 USD trong 30 ngày
(2 Đánh Giá)
2.8
stargazer3p14

Hi, please see PMB.

$1500 USD trong 30 ngày
(1 Đánh Giá)
1.4
sontruong

I can do this project

$1000 USD trong 20 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
michaelgurian

Hi , Nice to see the relevant job . I am intersted to do it ASAP. You will be satisfy by my work .

$1500 USD trong 15 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
qlfw

pls see pm

$1500 USD trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
3.4