Đang Thực Hiện

Put the complete logic from 3 EA´s (mq4) into DLL

I have 3 EA´s and they need a protection! I need a profi who can put the complete logic of each into a dll! I also provide you a webauthenticaion code (mq4 language), this code should also implemented in the dll´s! And then protect each DLL with Themida & Winlicense! Just for info,you will get Themida&Winlicense from me! I need it very urgent! looking for high quality and fast handling!

Kĩ năng: Lập trình C, Lập trình C#, Lập trình C++, Metatrader

Xem nhiều hơn: s programming language, s programming, Programming Logic, logic programming language, get into programming, c sharp programming language, themida, profi, mq4, ea, c++ dll, c# dll, c dll, code dll protection, fast complete, protect dll protection, protect mq4 code dll, mq4 protect, language mq4, mq4 protect code, protection mq4 code, programming urgent, dll code protect mq4, dll code mq4, themida mq4

Về Bên Thuê:
( 158 nhận xét ) Larnaca, Austria

ID dự án: #1053005

1 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

ProCodeCorp

Hello, I posted PM. Regards

$100 USD trong 2 ngày
(11 Nhận xét)
4.2