Đang Thực Hiện

[url removed, login to view] modification

I want to pass some additional parameters to the Windows logoff process which requires skills in modifying the [url removed, login to view]

The additional code will pass "C:\program file\citrix\ica client\[url removed, login to view] /logoff" for Windows 32 bit or "C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\[url removed, login to view] /logoff" to Windows 64 bit.

I am not even sure if this possibe?

Brett Loveday

CTO Thintech Limited

Kỹ năng: Lập trình C, Lập trình C#, Lập trình C++, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: user32, pnagent, x86, ICA, dll, citrix c, c++ dll, c# dll, c dll, x86 programming, bit programming, logoff, exe file program, code modification, windows bit, modification code, exe files, modification dll, cto thintech limited, dll files, dll code, code dll files, client modification, asp net running dll user excel, php altering files client

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Chatham, United Kingdom

Mã Dự Án: #1046959

Đã trao cho:

AlexMDumitru

Dear Sir Please check PMB.

$80 USD trong 1 ngày
(6 Đánh Giá)
4.5

6 freelancer đang chào giá trung bình $158 cho công việc này

srinichal

I can deliver the code

$250 USD trong 6 ngày
(99 Đánh Giá)
7.0
vietitdotinfo

Please check your PMB

$200 USD trong 2 ngày
(38 Đánh Giá)
5.9
cavettasoftware

Please view PM.

$190 USD trong 3 ngày
(4 Đánh Giá)
4.1
pdc1975

Dear. I have experience in hook programming windows dll. I expect your reply. Regards.

$200 USD trong 5 ngày
(5 Đánh Giá)
2.7
pranesh1977

Hi Please check PMB

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0