Đang Thực Hiện

132137 Internet TV Player

I need to make a program which people can install on there computer and watch movies, videos, clips, ex..

From the content on the site that people made channels from.

And would display the channels on the player and people can chose what to watch. Like Democracy player

Kĩ năng: .NET, Bất kì công việc gì, Lập trình C, Nhiệt hạch lạnh, Visual Basic, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: videos on internet, videos internet, tv programming, programming on internet, programming movies, program internet, internet tv programming, internet program, videos clips videos, videos clips, computer player, program display fusion, videos player, programming videos, movies videos, content cold, videos channels, can internet program, tv channels internet, tv channels, programming internet tv, internet tv, fusion computer , display fusion, program cold

Về Bên Thuê:
( 36 nhận xét ) Fountain Valley, United States

ID dự án: #1878307