Đang Thực Hiện

Amendment - Inside Days

klaus - I think I need you to accept this project to set up a payment process.

Thanks

R

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

Kỹ năng: Lập trình C, Lập trình C++

Xem thêm: cplusplus set, inside, amendment, prestashop process payment module, oscommerce process payment, process payment flash

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) London, United Kingdom

Mã Dự Án: #1739708

2 freelancer đang chào giá trung bình $29/giờ cho công việc này

Klaus

as discussed

$25 USD / giờ
(14 Đánh Giá)
4.8
EI3Zkx28Q

Custom software development - The Administrator removed this message due to advertising which breaches our Terms and Conditions.

$33 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0