Đang Thực Hiện

Amendment - Inside Days

klaus - I think I need you to accept this project to set up a payment process.

Thanks

R

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

Kĩ năng: Lập trình C, Lập trình C++

Xem nhiều hơn: cplusplus set, r programming project, Inside, amendment, process payment linkpoint using php, prestashop process payment module, oscommerce process payment, paypal unable process payment oscommerce, process payment flash, ruby wep app process payment, paypal ipn process payment review

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) London, United Kingdom

ID dự án: #1739708

2 freelancer đang chào giá trung bình $29/giờ cho công việc này

Klaus

as discussed

$25 USD / giờ
(14 Nhận xét)
4.8
EI3Zkx28Q

Custom software development - The Administrator removed this message due to advertising which breaches our Terms and Conditions.

$33 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0