Đã Hủy

Anticheat-Project

I need to Check ProcessID([url removed, login to view] &more....) , Name_Dll ([url removed, login to view] &more.....) , Findwindow and block it.

All made in my anticheat project.

Sorry in my english.

Kỹ năng: Lập trình C, Lập trình C++

Xem thêm: anticheat dll, block programming, project dll, block dll, anticheat need, need anticheat, project malaysia english chinese, project exe, project arabic english seeking, dll block, dll exe, dll project, project manager english wcdma, project german english, exe project, project work english teachers, exe dll, project fashion english

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) thai, Thailand

Mã Dự Án: #1035710

2 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

Chankaya

send me the details...

$100 USD trong 10 ngày
(1 Đánh Giá)
1.6
pdc1975100

Dear. I have experience in hooking and anticheat programming. I expect your reply. Regards.

$100 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
stdsoft

Hello Please see PM

$100 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0