Đã Đóng

NSIS installer - integrate toolbar option

Need to make a NSIS installer with option to install "babylon toolbar" with our software.

I need the very similar installer like [url removed, login to view] ( please try out the emule installer, i need it exactly )

Its a live installer.

Screenshot:

[url removed, login to view]

Please, check the installer or atleast the screenshot for more understanding.

Note: Babylon toolbar integration full documents are available here:

[url removed, login to view]

Kỹ năng: Lập trình C, Lập trình C++

Xem thêm: babylon toolbar nsis, nsis toolbar, understanding programming, installer a, nsis integration, nsis, emule, toolbar nsis installer, installer software, toolbar programming, babylon toolbar, toolbar png, toolbar babylon, toolbar nsis, toolbar installer, need installer, nsis installer, install toolbar, programming screenshot, friendblasterpro please check connection, babylon, please check generator status, please check download link

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) Indore, India

Mã Dự Án: #1716213

5 freelancer đang chào giá trung bình $51 cho công việc này

Netkunte

Hi, I am interested in this project. Regards, Netkunte

$45 USD trong 2 ngày
(3 Đánh Giá)
4.0
aegansys

details in inbox

$30 USD trong 2 ngày
(7 Đánh Giá)
3.6
techfreelancer1

Please check PMB

$100 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
FQMCwl364

Custom software development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$50 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
fatome

Please check mail.

$30 USD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
1.4