Đã hoàn thành

C/C++ Programming Project

I need a good C/C++ programmer for a networking [url removed, login to view] will be shared when contacted.

Kĩ năng: Lập trình C, Lập trình C++

Xem nhiều hơn: need a good c++ programmer, for c programming, c+ programming, c programming &, c c++ programming, c c++ programmer, 0 c programming, need a programming project, i need a programming project, programming c/c++, programming c c++, need programming project, need a good c programmer, c/c, C-Programming, c++c, c++ programming, C++ C#, c#c#, C# Programming, c# c++, C programming , c programming c++, c programming c, c c++

Về Bên Thuê:
( 58 nhận xét ) Phoenix, United States

ID dự án: #1026544

Được trao cho:

ciachn

Hello. I'd like to know more details please. :)

$45 USD trong 2 ngày
(9 Đánh Giá)
3.9

29 freelancer đang chào giá trung bình $144 cho công việc này

edsiper

Hi, i'm interested into this networking project.

$250 USD trong 4 ngày
(7 Nhận xét)
6.8
cpp2048

Please check PMB for more details. Thank you.

$250 USD trong 7 ngày
(37 Nhận xét)
6.3
sudolskym

Please check the PM.

$200 USD trong 5 ngày
(34 Nhận xét)
6.1
arcslance

Hello. Please see PM.

$150 USD trong 5 ngày
(17 Nhận xét)
5.6
deadhunt

Please check PMB.

$100 USD trong 5 ngày
(55 Nhận xét)
5.6
ancosys

Hi, Please check pm. Thanks!

$250 USD trong 5 ngày
(60 Nhận xét)
5.3
gurux18

Hello! Kindly check PM.

$100 USD trong 5 ngày
(10 Nhận xét)
4.9
rakib062

plz check pmb.

$200 USD trong 7 ngày
(25 Nhận xét)
4.6
AlexanderShulc

Please read PMB.

$100 USD trong 3 ngày
(3 Nhận xét)
4.5
argento

Hi, please check PMB. Thanks.

$100 USD trong 7 ngày
(17 Nhận xét)
4.5
siamsoft061

sir, i have four years experience in C,C++,Java. I am ready to work. Please send more details ....Thank you

$100 USD trong 5 ngày
(6 Nhận xét)
3.4
bluetomato

I am interested.

$140 USD trong 15 ngày
(1 Nhận xét)
2.0
fazedies

Check my PMB,please.

$150 USD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
1.6
utd2009

Hi, I am a MSCS student at a USA university. I believe I can help u. Thanks, utd2009

$90 USD trong 4 ngày
(1 Nhận xét)
1.1
meeqat

++++++\ IF(150=% budget)\+++++++ +++++++\{ACCEPT} \++++++ ++++++++\ELES {C U SOON} \+++++ ################################

$150 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
VikashThecoder

please see pm

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
1.0
Sea2011

I am engineer in Networking and C/C++ programmer.

$100 USD trong 6 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
j1111011

I have programming experience in network communication,code with c++ i can write spider,normal network server(IOCP,or Select/Poll) i can write program on windows & linux

$150 USD trong 15 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
enetsystems

Please see PMB

$100 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
raheel911

Good expert at [login to view URL] for c++ programming. Your work will be submitted according to your requirements.

$200 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0