Đã Hủy

User Data Base Maintenance

A small DB maintenance program for the user data base (sqlite3) has to be developed. Detailed specs will be given to qualified bidders to refine their bids.

Kỹ năng: Lập trình C, Lập trình C++

Xem thêm: programming data base, data programming, data base programming, maintenance, c maintenance, base , reinerotto, maintenance joomla site program zend studio, list qualified bidders advert, convert excel data small program, data base program, sqlite3, base small, programming sqlite3, joomla search data base user, programming bids, poker data base, transfer user data website, convert access data base, free email address data base, acces data base excel

Về Bên Thuê:
( 36 nhận xét ) Marl, Germany

Mã Dự Án: #1026000

5 freelancer đang chào giá trung bình $54 cho công việc này

diepbp

Please accept my bid. Thank you so much.

$50 USD trong 7 ngày
(68 Đánh Giá)
5.4
AlexanderShulc

Please read PMB.

$50 USD trong 2 ngày
(3 Đánh Giá)
4.5
JustFFO

Need more specs 

$50 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
j1111011

need nore Detailed specs i can coder the software under linux & windows, db : mysql ,sqlite

$80 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
michaeldevp

I can do it.

$40 USD trong 2 ngày
(1 Đánh Giá)
0.0