Đã Hủy

User Data Base Maintenance

A small DB maintenance program for the user data base (sqlite3) has to be developed. Detailed specs will be given to qualified bidders to refine their bids.

Kĩ năng: Lập trình C, Lập trình C++

Xem nhiều hơn: programming data base, data programming, data base programming, maintenance, c maintenance, base , reinerotto, maintenance joomla site program zend studio, list qualified bidders advert, convert excel data small program, data base program, sqlite3, base small, programming sqlite3, joomla search data base user, programming bids, poker data base, transfer user data website, convert access data base, free email address data base, acces data base excel

Về Bên Thuê:
( 36 nhận xét ) Marl, Germany

ID dự án: #1026000

5 freelancer đang chào giá trung bình $54 cho công việc này

diepbp

Please accept my bid. Thank you so much.

$50 USD trong 7 ngày
(68 Nhận xét)
5.4
AlexanderShulc

Please read PMB.

$50 USD trong 2 ngày
(3 Nhận xét)
4.5
JustFFO

Need more specs 

$50 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
j1111011

need nore Detailed specs i can coder the software under linux & windows, db : mysql ,sqlite

$80 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
michaeldevp

I can do it.

$40 USD trong 2 ngày
(1 Nhận xét)
0.0