Đã Đóng

VeriFone EMV setup package

EMV VeriFone POS

i need VeriFone EMV 4.0 setup package,

i want to buy it from any one who own it.

it is setup files that install EMV libraries and header files in VeriFone VXaps or VerixvAps,

any one have the setup pcakge or the folder of "VXEMVAP" in his environment can bid.

Kĩ năng: Lập trình C, Lập trình C++

Xem nhiều hơn: vxemvap package, vxemvap, programming libraries, package, install package, programming pos, programming buy, posfreelancer, verifone pos programming, programming pos verifone, programming emv, emv programming, emv pos, programming verifone, pos verifone programming, pos programming, liscense package setup project help, magento setup package, vb6 setup add folder, backup restore folder visual studio setup, verifone pos, creating package inno setup, folder sizes promo package, pos verifone, joomla setup package

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Cairo, Saudi Arabia

ID dự án: #1688738

5 freelancer đang chào giá trung bình $176 cho công việc này

vughkolderi

HELLO SIR PLEASE CHECK PM

$180 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Ethanabdul

PLEASE CHECK PMB

$220 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
HI9T5Ew2n

Custom Software Development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$250 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
FaysalFazal01981

Hi, Please check PMB Thanks

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
5.0
hongthatcong

I will finish project on time. Contact me, please!

$200 USD trong 4 ngày
(0 Nhận xét)
0.0