Đang Thực Hiện

129762 LDAP/c rewrite

ldap/c complete revamp.

needs to know his stuff, needs to be an old unix head.

lot of work for the right person.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Lập trình C, Nhập liệu

Xem nhiều hơn: programming head, needs for c# programming, unix C, ldap, data entry stuff, head programming, rewrite complete, unix programming, complete revamp

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

ID dự án: #1875930