Đã hoàn thành

Convert the Nikon SDK from VC to delphi

There is a Nikon SDK ([url removed, login to view]) written in (Visual) C and I need to use it from delphi. The function.c, callback.c, maid3.h, maid3d1.h, NkTypes.h contain all the necessary functions. These files use the [url removed, login to view] and [url removed, login to view] dlls. So I need one or two delphi units which contain all the functions and work with the dlls.

Kĩ năng: Lập trình C, Delphi

Xem nhiều hơn: nikon sdk delphi, delphi nikon sdk, delphi sdk callback, delphi nikon, nikon sdk, programming in delphi, programming Delphi, nikon delphi, nkdptp, sdk, delphi\\, delphi programming, delphi files, function delphi, convert functions dll, nikon sdk callback, use nikon sdk, use sdk, convert delphi dll, delphi dll callback, sdk nikon, use nikon sdk delphi, use nikon sdk dll delphi, sdk delphi, delphi convert delphi

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) Budapest, Hungary

ID dự án: #1693912

Được trao cho:

milezm

Hi. I can great experience in Visual C++ and also in Delphi. I can create modules you need in 2 days (maybe less).

$30 USD trong 2 ngày
(4 Đánh Giá)
3.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $140 cho công việc này

F86V1hnBN

Custom Software Development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$250 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0