Đã hoàn thành

mikroC for dspic, pic24f, wav file .,sd card

I want someone to code using MIKROC for dsPIC .

details :

PIC waits for a sting from serial port, based on the string the PIC would look for a .wav file and play it from the SD Card.

I would need the coding to be done in MikroC for dspic.

Kỹ năng: Lập trình C, Điện tử, Phần mềm cài sẵn, Vi điều khiển

Xem thêm: mikroc wav, dspic wav card, card mikroc, dspic card, mikroc card code, string programming, serial programming, serial port programming, pic programming in c++, pic programming in c, pic c programming, i play programming, coding for programming, wav mikroc, play wav using pic mikroc, sting, serial port, pic programming, dsPIC, code wav file, mikroc coding, programming electronics, play wav, wav file code, pic programming mikroc

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) UAE, Oman

Mã Dự Án: #1690918

Đã trao cho:

diegosalazar

I design devices with microcontroller PICs,AVR and Motorola(HC08) in lenguage C.

$60 USD trong 5 ngày
(1 Đánh Giá)
2.1

6 freelancer đang chào giá trung bình $43 cho công việc này

ffengineering

Hi, I am an Digital Design Engineer. I have a quite background with dsPIC s and custom DSP processors doing similiar wave file reading projects.

$45 USD trong 2 ngày
(1 Đánh Giá)
1.8
Rf0gPN1O3

Custom Software Development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$60 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
alexanib

Hello. I can do this project. Regards

$30 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Dhanasingaraja

I can do this

$30 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
embedded1988

Currently working on wav player and sd [url removed, login to view] c programmer and fluent user of mikroc pro [url removed, login to view] Engineer,can do perfectly for you.

$30 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0