Đã Đóng

POS Logger

I am lookingfor a system/ software or hardware that can be connected to an Ingenico POS terminal(5100, etc). This system is required to log all transactions and wirelessly send the 3 track data and pin (time and date stamped) before the data is encrypted.

Kĩ năng: Lập trình C, Điện tử, Phần mềm cài sẵn, Kĩ thuật, Vi điều khiển

Xem nhiều hơn: pos logger, time logger, pos, POS Terminal, POS software, pos data, software ingenico pos 5100, logger pos, programming pos, software ingenico 5100 pos terminal, log pos terminal data, ingenico 5100 pos, pos logger data, ingenico pos terminal 5100, data terminal, pos log, pin logger pos, pos logger software, software ingenico 5100, pos pin, ingenico 5100 hardware, pos terminal data, pos pin logger, 5100 ingenico terminal pos, pos data logger hardware

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) newyork, United States

ID dự án: #1066833

6 freelancer đang chào giá trung bình $2058 cho công việc này

reallifetech

See details in MB.

$2750 USD trong 37 ngày
(16 Nhận xét)
4.5
abtomatindia

Please check ur PMB ........

$2500 USD trong 40 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
habibghafoor

i can easily complete your project

$2400 USD trong 35 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
FaysalFazal01981

Hi Plz check PMB Thanks

$1500 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
5.0
Microemb

Please Read PM

$1500 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
mukhan88

Please check ur pmb

$1700 USD trong 25 ngày
(0 Nhận xét)
0.0