Đang Thực Hiện

Unpack Executable packed with Themida.

Hello!

I'm looking for a person who can unpack and rebuild .exe file that is packed with Themida, the executable file is coded in c++.

Place your bids, Thank you.

Kỹ năng: Lập trình C, Lập trình C#, Lập trình C++, Kĩ thuật

Xem thêm: unpack themida, unpack executable, packed themida, unpack executable themida, unpack exe themida, themida unpack, unpack executable packed, unpack file packed themida, unpack themida packed, exe packed, themida, packed, unpack file themida, themida rebuild, rebuild exe, rebuild themida, exe unpack themida, unpack themida exe, unpack asprotect executable, packed unpack, executable, packed exe unpack, programming bids, unpack exe, packed exe

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Valmiera, Latvia

Mã Dự Án: #1075774

Đã trao cho:

jasminjx

Hello. Check my pm.

$200 USD trong 1 ngày
(8 Đánh Giá)
4.1

3 freelancer đang chào giá trung bình $307 cho công việc này

vietitdotinfo

Please check your PMB

$500 USD trong 2 ngày
(30 Đánh Giá)
5.7
sumeetkumar001

Please check your private message.

$220 USD trong 3 ngày
(2 Đánh Giá)
2.6
stdsoft

Hi,it seems to be interesting to me. Please see PM.

$200 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0