Đang Thực Hiện

Excel expert required

I have a finanical model built in excel by a previous programmer. I need to change some of the formulas but am not good in excel. Need someone to make some tweaks to my macro.

, quick turnaround wanted.

Kỹ năng: Lập trình C, Excel

Xem thêm: wanted excel expert, programming in excel, need of excel programmer, macro programming in excel, excel model expert, excel formulas expert, excel c# programming, excel 16, Expert in Excel, expert excel programming, need a excel expert, macro excel, macro + excel, excel model, Excel Formulas, excel expert, quick excel, macro wanted, model excel, macro formulas, need excel programmer, need macro excel, quick turnaround excel, macro expert excel, macro excel expert

Về Bên Thuê:
( 13 nhận xét ) Las Condes, Chile

Mã Dự Án: #1691897

Đã trao cho:

ShiaFirst

I can do this in less than half hour. Award the project.

$30 USD trong 1 ngày
(23 Đánh Giá)
6.2

5 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

binaryromel

##### Excel expert here! Please check PM. #####

$30 USD trong 1 ngày
(65 Đánh Giá)
5.7
bouslimi1979

Can you please send a sample file. Ready to start. Thanks

$30 USD trong 1 ngày
(53 Đánh Giá)
5.5
muhammadsumair

Hi I am expert at excel, Send me the file let me check and provide you a sample. Thanks

$30 USD trong 1 ngày
(6 Đánh Giá)
3.5
zekili

Send me what needs to be done. I will try to help you.

$30 USD trong 0 ngày
(3 Đánh Giá)
2.5