Đang Thực Hiện

121312 BEBO Clone

Hi,

I am looking for someone who can clone this site...

[url removed, login to view]

I don't want another myspace clone this one is different and I need it to have the same functions.

Thanks

Kĩ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì, Lập trình C, CSS, HTML, Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: bebo com bebo, need bebo clone, www bebo com, www bebo clone com, bebo com, need myspace clone, bebo site, flash site clone, programming myspace, myspace programming, myspace clone site, looking myspace clone, can clone, clone bebo, clone flash site, need bebo, different looking myspace, myspace clone, bebo clone

Về Bên Thuê:
( 30 nhận xét ) Inglewood, United States

ID dự án: #1867478