Đang Thực Hiện

154168 Flash / C++/SQL implementation

Hi all,

I have a very easy project for you.

You need to know Visual C++ / Flash and SQL

Project information is in the attachment.

Thanks

Aareth

Kỹ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì, Lập trình C, MySQL, SQL

Xem thêm: programming sql, sql programming, implementation project, attachment sql, programming flash, easy flash programming, flash visual, flash implementation, sql programming project, sql flash, visual sql, attachment flash, flash sql

Về Bên Thuê:
( 20 nhận xét ) Huntingdon, United Kingdom

Mã Dự Án: #1900351