Đang Thực Hiện

154168 Flash / C++/SQL implementation

Hi all,

I have a very easy project for you.

You need to know Visual C++ / Flash and SQL

Project information is in the attachment.

Thanks

Aareth

Kĩ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì, Lập trình C, MySQL, SQL

Xem nhiều hơn: visual programming c++, visual c++ programming, programming sql, programming in sql, easy c programming, visual C++, visual c#, sql project , sql programming, c++ easy programming, C# SQL, implementation project, attachment sql, programming flash, easy flash programming, flash visual, flash implementation, sql programming project, sql flash, visual sql, attachment flash, flash sql

Về Bên Thuê:
( 20 nhận xét ) Huntingdon, United Kingdom

ID dự án: #1900351