Đang Thực Hiện

116496 Sip-Phone Plugin

I need a way to include a Sip-Phone in a flash based Projector-File compiled with "MDM - Zinc".

It should be working for Windows and Mac OSX .

The Windows-Version could be "Windows-Dll"-based (see the file).

All Flash-AS-Scripts have to be AS2.

All code i need with source.

Ask me please for more details.

Kĩ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì, Lập trình C, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: PROJECTOR, i phone 6, plugin windows phone, windows phone plugin, windows plugin, windows phone source, sip mac, sip dll, dll plugin, source code sip windows phone, programming osx, windows phone source code, phone flash, windows phone code, phone plugin, code windows phone, plugin flash, phone details, sip phone source, mac plugin, plugin mac, need plugin mac, sip sip, sip windows phone, windows phone sip

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) Paudorf, Austria

ID dự án: #1862662