Đã Hủy

computer and programming task

2 freelancer đang chào giá trung bình $125 cho công việc này

ShubhabrataKarma

I can do it.

$150 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
proteasa

14 years experience in Visual C++, GUI,API , Database and GIS

$100 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0