Đã hoàn thành

162054 Allpoetry Comment Poster

I need a program that will run on Windows XP that will take a list of usernames and comments I provide in 2 text files and post them via the "Send Message" form on allpoetry.com. This should be a very simple job for someone who knows their stuff.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Lập trình C, Delphi, Java, Visual Basic

Xem nhiều hơn: poster programming, comment program, comment form, poster comment, comment list, need list usernames, simple poster, usernames list, list usernames, java post message, comment poster job, text message programming, comments poster, program poster, java windows post message, poster simple, java post form, comment post, need program poster, form send files post, simple comment form, poster program, programming text files, form poster, message program java

Về Bên Thuê:
( 25 nhận xét ) tallahassee, United States

ID dự án: #1908243

Được trao cho:

papsy

Check PM, please.

$120 USD trong 0 ngày
(14 Đánh Giá)
4.3