Đã Đóng

Audio DSP engineer with Cypress USB experience

I need a digital engineer (EE degree or equivalent) with C programming expertise to complete a Cypress USB interface on an audio DSP project. Android programming experience would lead to much more work after USB interface completed.

Kỹ năng: Lập trình C, Điện tử, Kĩ thuật, Java, Vi điều khiển

Xem thêm: programming dsp engineer, cypress usb interface, cypress usb audio, audio dsp programming, cypress audio dsp, programming expertise, programming engineer, programming degree, digital programming, audio dsp programming experience, android programming usb, project engineer, need engineer, engineer audio, ee, digital audio, audio engineer, experience java, work engineer, android java usb, programming usb, dsp android project, java interface usb, interface usb java, android audio usb

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Penn Valley, United States

Mã Dự Án: #1019687

4 freelancer đang chào giá trung bình $625 cho công việc này

reallifetech

See details in MB.

$699 USD trong 25 ngày
(16 Đánh Giá)
4.5
kamranbabar

Hi, Please see the PMB

$500 USD trong 30 ngày
(1 Đánh Giá)
2.2
qbitsu

Please check PM

$600 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
rbettes

PRO-TEC SOLUTIONS Electronics Design and Programming FAST PROFESSIONAL & COST EFFECTIVE - A COMPLETE SOLUTION · Digital & Analog Design, Printed Circuit Board Layout · Embedded Software - Keil C Thêm

$700 USD trong 40 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0