Đang Thực Hiện

C Converter to Java

Dear all freelancers, I need freelancer who can assist me in part of my project. Now I need C converter to Java.

I will give and hand you the project and you convert it to java.

Based on the library code that I will hand you. Please bid

The project is continuously. Thank you

Kỹ năng: .NET, Lập trình C, Java, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: freelancers c, freelancer programming java, freelancer java programming, freelancer java code, java based, freelancers java, freelancer programming, programming freelancers, java freelancer project, project programming java, project java programming, programming project java, converter programming, convert java code, convert java library, convert code java, convert library java, java code convert, programming bid java, library project java, library java, java project freelancer, java library project, java library, freelancers project java

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Hamburg, Indonesia

Mã Dự Án: #1695005

Đã trao cho:

duchuyctlk

Hi. Thanks for invite.

$50 USD trong 1 ngày
(28 Đánh Giá)
4.1

3 freelancer đang chào giá trung bình $77 cho công việc này

javabee4u

Hi, I can convert the C code to Java. Thanks

$80 USD trong 10 ngày
(7 Đánh Giá)
4.0
istankov85

Hi, Please provide more details how many files, how many lines of code so I can put real estimation time/money. Regards, Ivan Stankov

$100 USD trong 7 ngày
(2 Đánh Giá)
1.6