Đang Thực Hiện

8019 Craigslist Posting Program

I need a progam that will allow me to post to Craigslist in multiple cities the same ad multiple times a day. I will need it to be able to create and answer emails from email verification and also get past image verification.

Kỹ năng: .NET, Bất kì công việc gì, Lập trình C, Java

Xem thêm: progam java, multiple cities, progam, answer posting, java email verification, image posting, email verification java, post program, program image verification, multiple posting, program image

Về Bên Thuê:
( 10 nhận xét ) Glendale, United States

Mã Dự Án: #1758887

Đã trao cho:

YuryP

http://yuskis.co.nr/craigslist

$150 USD trong 1 ngày
(3 Đánh Giá)
6.8