Đã hoàn thành

8019 Craigslist Posting Program

I need a progam that will allow me to post to Craigslist in multiple cities the same ad multiple times a day. I will need it to be able to create and answer emails from email verification and also get past image verification.

Kĩ năng: .NET, Bất kì công việc gì, Lập trình C, Java

Xem nhiều hơn: post to craigslist, craigslist program, progam java, email multiple craigslist, craigslist java, multiple cities, Progam, answer posting, java email verification, image posting, email verification java, craigslist image ad, ad post program, program image verification, multiple posting, program image

Về Bên Thuê:
( 10 nhận xét ) Glendale, United States

ID dự án: #1758887

Được trao cho:

YuryP

[url removed, login to view]

$150 USD trong 1 ngày
(3 Đánh Giá)
6.8