Đã Đóng

fix usb dongle and lic import issue

need to fix a usb dondle and lic import issue for windows based application

programs runs on enviroment listed below:

windows 2003 enterprise 32 bit OS

sql 2000

tomcat webserver

jsp web application

background process running in windows service

a licence and configuration management application (deskop app)

Kĩ năng: Lập trình C, Java, JSP, Kiến trúc phần mềm, Visual Basic

Xem nhiều hơn: lic import, fix usb import, jsp service, c++ usb programming, dongle web application, jsp programming, sql import, java + fix, import sql, Enterprise app, configuration management, c# usb, sql management java, jsp web application, lic application java, background process, management issue, programming usb, lic java app, java lic application

Về Bên Thuê:
( 16 nhận xét ) Abu Dhabi, United Arab Emirates

ID dự án: #1321624

1 freelancer đang chào giá trung bình $375 cho công việc này

tushar03cse

Hello I have done similar things before. Please check pmb. Thanks.

$375 USD trong 5 ngày
(4 Nhận xét)
3.1
junbest1986

Dear Sir, I am a computer programmer since 2008 please see PM

$350 USD trong 7 ngày
(3 Nhận xét)
3.7