Đã Hủy

Formal aspects of computer science

[url removed, login to view]

i want anyone to do this task......student should ateast get more than 80% for this.....

Kỹ năng: Thuật toán, Lập trình C, Lập trình C++, An ninh máy tính, Java

Xem thêm: formal aspects computer science, java computer programming, computer java programming, tt, ge, aspects, science computer, formal, student task schedular, project student task scheduler, java computer science, java programming task, java student

Về Bên Thuê:
( 358 nhận xét ) Mutrah, Oman

Mã Dự Án: #1016012

4 freelancer đang chào giá trung bình $94 cho công việc này

AshwinSen

Hello, Please view PMB. Ashwin

$250 USD trong 7 ngày
(40 Đánh Giá)
5.7
VictorGevondyan

I can do it simple and quick. Contact me if you are interested.

$50 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
ayatm

ready to start

$45 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
freelancer4e

Hello, please check my PM!

$30 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0