Đã Đóng

Genetic Algorithm-Based Optimization of SVM / CART

Classification of a patient data and normal data of 14 attributes using SVM or CART and optimize this through genetic algorithm. The preferable coding will be through C or Java

Kỹ năng: Lập trình C, Java

Xem thêm: cart svm, java programming coding, data algorithm, algorithm coding, java svm, genetic algorithm svm java, cart genetic algorithm, svm java algorithm, optimization algorithm, java optimization, java algorithm, genetic algorithm, algorithm, algorithm optimization, algorithm java, algorithm c, algorithm data, optimize cart, programming patient, patient data, algorithm programming, optimize algorithm, shopping cart csv based, cart programming, java algorithm genetic

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Tirunelveli, India

Mã Dự Án: #1049196

3 freelancer đang chào giá trung bình $58 cho công việc này

Jasmine14

Hello, Ready to start. Thanks

$75 USD trong 4 ngày
(1 Đánh Giá)
2.7
ManOpera

I can do it quickle

$50 USD trong 0 ngày
(1 Đánh Giá)
1.4
udaykiranc

Hi, I am experienced with data mining very well. I already implemented some algorithms like apriori , Fpgrowth algorithms. I can easily do your project in programming language (c++, java,c , python). I can fini Thêm

$50 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0